Zaloguj
Reklama

Plastyka uszu - informacje o zabiegu

Ból zęba
Fot. medforum
Ból zęba
(5)

Korekcja odstających małżowin usznych zwana otoplastyką, należy do jednego z najczęściej wykonywanych zabiegów w chirurgii plastycznej. Zabieg ten nie jest podyktowany względami medycznymi, a jedynie estetycznymi - deformacja niejednokrotnie staje się powodem kompleksów, zaniżonej samooceny a w skrajnych przypadkach prowadzi również do depresji. Odstające uszy mogą również przysporzyć kłopotów w codziennym funkcjonowaniu (m.in. trudności z założeniem ochronnego nakrycia głowy jak kask). 

Reklama

Odstające uszy, to jedna z częstszych „anomalii” wrodzonych dotyczących okolicy głowy oraz szyi. Zazwyczaj dotyka jedno jak i drugie ucho (przypadłość jest częściej spotykana u kobiet).

Ważne! Z problemem odstających małżowin usznych zmaga się 5% populacji.

Zabieg plastyki ucha w przeważającej większości przypadków, podyktowany jest jego nieprawidłowym wyglądem, w tym także odkształceniem małżowin.

Odstające ucho, czyli…

Małżowinę uszną tworzy szkielet chrzęstny (pozbawiony go jest tylko sam płatek ucha). To właśnie owa chrząstka stanowi o strukturze, jaką przybierze małżowina uszna oraz stopniu jej przylegania do skóry głowy.

Ważne! Korekcji dokonuje się w przypadku, gdy uszy odstają, na co najmniej 2 cm od tyłu głowy.

Charakterystyczna dla odstającego ucha jest zazwyczaj minimalna bądź w ogóle nierozwinięta grobelka małżowiny usznej (fałd, w którym pozostała część ucha załamuje się ukierunkowując się w stronę głowy).

Większość wad związanych z wyglądem ucha ma podłoże wrodzone bądź dziedziczne (u 8% pacjentów problem występuje w rodzinie).  

Otoplastyka polega na korekcji kształtu zewnętrznego ucha, nastawieniu małżowiny usznej a także w niektórych wypadkach na wymodelowaniu niewykształconych części chrząstki ucha.

Kwalifikacja do zabiegu

Ludzkie ucho rośnie przez całe życie, jednakże 80% wzrostu następuje w początkowym okresie życia (pierwsze 5 lat).

Korekcji mogą poddać się zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. W przypadku tych pierwszych, wykonanie zabiegu zdaniem wielu specjalistów powinno mieć miejsce po ukończeniu 14 - go roku życia (inni uważają, że dobry wiek to 6 - 8 lat), gdy rozwój małżowin został dokonany w pełni, dzięki czemu nie istnieje obawa, że ingerencja chirurgiczna wpłynie na ich dalszy rozwój.

Przeprowadzenie korekty w młodym wieku jest o tyle wskazane, że w tym okresie życia chrząstka ucha charakteryzuje się większą elastycznością - łatwiejsze uzyskanie pożądanego kształtu.

W przypadku osób dorosłych, które poddają się korekcji, zabieg jest trudniejszy oraz wzmożone mogą być dolegliwości pozabiegowe.

fot. shutterstock

Jak już była o tym mowa wcześniej, zabieg otoplastyki brany jest pod uwagę, gdy uszy odstają, na co najmniej 2 cm od tyłu głowy. Kwalifikacja do zabiegu oparta jest na badaniu przedmiotowym (badanie fizykalne) oraz podmiotowym (wywiad lekarski). W ogólnej ocenie specjalista pod uwagę bierze nie tylko obiektywne czynniki jak mierzalne wartości anatomiczne, ale również subiektywne odczucia pacjenta (czasem są zbytnio wyolbrzymione).

Ważne! W wywiadzie lekarskim poddane ocenie zostają psycho - społeczne aspekty zabiegu (chęć korekty wyrażana przez pacjenta). Jest to zwłaszcza istotne w przypadku najmłodszych pacjentów, gdzie czasem chęć korekty odstających uszu bardziej wychodzi od rodziców niż samego zainteresowanego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J. Holle „Chirurgia Plastyczna”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996 rok
    E. Lewandowicz, A. Iljin, D. Sobieszek, B. Antoszewski „Ocena wyników operacyjnego leczenia odstających małżowin usznych” - „Otolaryngologia polska”, 2012 rok.

Adres www źródła:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze