Zaloguj
Reklama

Wpływ przetwarzania słuchowego na funkcje fonologiczne

Zbyt intensywny dźwięk
Fot. medforum
Zbyt intensywny dźwięk
(0)

Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą mieć wpływ na rozwój funkcji fonologicznych, a tym samym, na rozwój mowy oraz umiejętności czytania i pisania. Jest to niezwykle istotny aspekt, szczególnie w odniesieniu do wieku dziecięcego. Zaburzenia te mogą mieć swoje przyczyny w percepcji dźwięków lub w uszkodzeniach ośrodków korowych odpowiedzialnych za prawidłowe słyszenie. Wiele badań, prowadzonych w kierunku znalezienia korelacji pomiędzy percepcją a funkcjami fonologicznymi, pozostawia jednak wiele wątpliwości i nie daje jasnych odpowiedzi.

Reklama

Bodźce dźwiękowe docierające do ośrodkowego układu nerwowego, mogą zostać prawidłowo zinterpretowane i w pełni wykorzystane dzięki prawidłowemu przetwarzaniu słuchowemu. Innym aspektem odbioru dźwięków docierających do nas z otoczenia jest świadomość fonologiczna, która rozumiana jest jako zdolność do postrzegania dźwięków, z jakich składa się słowo oraz operowanie nimi w sposób swobodny. Operacje fonologiczne, które pozostają w bezpośrednim związku z przetwarzaniem słuchowym, są podstawą do nabycia umiejętności czytania i pisania.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, odnoszą się przede wszystkim do zaburzeń w obszarze percepcji dźwięków. Przyczyną takiego stanu rzeczy są nieprawidłowości w funkcjach neuronów układu aferentnego oraz eferetnego, jak również wszelkie uszkodzenia w obrębie kory mózgowej, które skutkują upośledzoną możliwością słuchania.

Same funkcje fonologiczne rozwijają się znacznie wcześniej niż umiejętności czytani i pisania u dzieci. To dzięki tym funkcjom, jesteśmy w stanie rozdzielić mowę na mniejsze jednostki, takie zdania czy wyrazy. Pierwotnie, funkcje fonologiczne są odpowiedzialne za identyfikowanie dźwięków oraz ich długość. Na kolejnym etapie rozwoju można mówić o funkcjach epijęzykowych, które bazując na intuicji, pozwalają dzielić wyrazy na sylaby, tworzyć wyrazy z sylab czy też wyodrębniać wyrazy z tą samą głoską. Funkcje metajęzykowe są najbardziej zaawansowane poznawczo i pozwalają na analizę słyszanego języka oraz na myślenie o sposobie jego użycia.

Związek i korelacje, jakie zachodzą pomiędzy świadomością fonologiczną a przetwarzaniem słuchowym, pomimo podejmowania wielu prób badawczych, nie zostały do końca wyjaśnione i opisane w wyczerpujący sposób. Potwierdzone natomiast jest powiązanie jakie zachodzi pomiędzy umiejętnością czytania a funkcjami fonologicznymi.

Obecnie prowadzone badania otwierają szerokie pole do dyskusji na temat wpływu przetwarzania słuchowego na funkcje fonologiczne. Co więcej, istotny jest również wpływ ewentualnych zaburzeń na procesy rozwojowe, jakie zachodzą na poszczególnych etapach wzrostu człowieka. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Przetwarzanie słuchowe a funkcje fonologiczne” M. Walkowiak, E. Zamysłowska-Szmytke, M. Śliwińska-Kowalska [w:] Otorynolaryngologia 2016, 15(3)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze