Zaloguj
Reklama

Przesiewowe badania słuchu u noworodków

Badanie noworodka
Fot. Panthermedia
Badanie noworodka
(5)

Badania przesiewowe mają na celu wczesne wykrycie schorzenia celem podjęcia odpowiedniego leczenia oraz zapobiegnięciu następstwom choroby.

Reklama

Niedosłuch jest najczęściej występującym schorzeniem narządów zmysłów i jednocześnie jednym z najczęstszych schorzeń współczesności. Jak wynika z badań szacunkowych, u około 2%- 4% noworodków, w okresie okołoporodowym, występuje niedosłuch czuciowo- nerwowy wrodzony oraz nabyty.

W Polsce program przesiewowych badan słuchu prowadzony jest przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a wykonywany w ośrodkach neonatologicznych, otolaryngologicznych oraz audiologicznych. W ośrodkach neonatologicznych, w drugiej dobie po urodzeniu, wykonywane jest badanie otoemisji akustycznej wywołanej trzaskiem. Badanie powtarzane jest przed wyjściem ze szpitala i w razie dodatniego wyniku badania przesiewowego oraz czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, dziecko kierowane jest do placówek specjalistycznych (laryngologicznych lub audiologicznych) w celu pogłębienia diagnostyki.

Do przesiewowych badań słuchu u niemowląt, wykonywanych w placówkach specjalistycznych należą: badania behawioralne, badanie odpowiedzi z pnia mózgu (ABR), badanie otoemisji akustycznych (OEA), badania elektrofizjologiczne (w grupach ryzyka), badania automatycznej odpowiedzi z pnia mózgu (AABR).

W przypadku stwierdzenia niedosłuchu, dziecko trafia pod opiekę ośrodka audiologicznego, gdzie prowadzone są procedury związane z dobraniem aparatu słuchowego oraz procedury rehabilitacyjne. W przypadku braku postępów w rehabilitacji, wskazaniem staje się wszczepienie implantu ślimakowego.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Diagnostyka w chorobach ucha” W. Narożny [w:] „Otolaryngologia. Skrypt dla studentów medycyny i stomatologii.” pod red. C. Stankiewicza, Gdańsk 2007

Reklama
(5)
Komentarze