Zaloguj
Reklama

Dlaczego z wiekiem ludzie tracą słuch?

Badanie laryngologiczne
Fot. panthermedia
Badanie laryngologiczne
(0)

Słuch pozornie wydaje się być niekoniecznie jednym z najistotniejszych ludzkich zmysłów – tak jednak mogą myśleć przede wszystkim ludzie, którzy sami słyszą prawidłowo. Pogorszenie jakości słuchu tak naprawdę może znacząco obniżać jakość życia. Jednym z najczęstszych zaburzeń słuchu jest utrata słuchu związana z wiekiem – jakie są przyczyny tego, że starsi ludzie tak często narzekają na pogorszenie słuchu?

Reklama

Utrata słuchu związana z wiekiem jest problemem bardzo częstym – według amerykańskich statystyk, wśród pacjentów będących pomiędzy 65. a 74. rokiem życia, aż 1 na trzech z nich doświadcza tego problemu.

Dość znane jest to, że z wiekiem pogarsza się czynność wielu ludzkich narządów. Co jednak doprowadza do utraty słuchu związanej z wiekiem? Pod uwagę jest tutaj branych tak naprawdę kilka różnych grup czynników – na pogorszenie słuchu w ciągu życia wpływają bowiem czynniki środowiskowe, odziedziczone przez nas geny, jak i różne schorzenia, które wystąpią w trakcie naszego życia.

Praca w hałasie (np. w tartaku czy związana z innymi, głośno pracującymi maszynami) jest uciążliwa nie tylko na co dzień, ale i prowadzić może do problemów w przyszłości – jedną z przyczyn utraty słuchu związanej z wiekiem jest narażenie (zwłaszcza przewlekłe) na hałas. Inną przyczyną opisywanego problemu są uwarunkowania genetyczne – jeżeli nasi rodzice stosunkowo wcześnie zaczęli narzekać na swój zmysł słuchu, to ryzyko pojawienia się zaburzeń słuchu i u nas jest niestety zwiększone.

Na utratę słuchu związaną z wiekiem mają również wpływ różne schorzenia ogólnoustrojowe, które doprowadzać mogą do zaburzeń dopływu krwi do struktur ucha, a przez to do uszkodzeń tychże delikatnych części odbierających dźwięki. Przykładami takich jednostek są cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze.

Czy utracie słuchu związanej z wiekiem można zapobiegać? W pewien sposób tak – genów co prawda (przynajmniej obecnie) zmienić w stanie nie jesteśmy, możemy jednak ograniczać przebywanie w hałasie. Jeżeli zaś borykamy się z jakimiś schorzeniami przewlekłymi (np. z cukrzycą), to przestrzegajmy zaleceń lekarskich – przy unormowanym przebiegu takich jednostek ryzyko pojawienia się zaburzeń słuchu po prostu maleje.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze