Zaloguj
Reklama

Ciało obce w uchu dziecka - zasady postępowania

Autorzy: Zofia Zięba
Smutek u dziecka
Fot. Panthermedia
Smutek u dziecka
(0)
Ciało obce w uchu dziecka
Reklama

Wśród dzieci częściej niż u dorosłych zdarza się wkładanie ciał obcych do otworów naturalnych. Ciała obce mogą być pochodzenia organicznego (nasiona, owady) lub nieorganicznego (drobne zabawki lub ich części, guma do żucia, papier, baterie guzikowe).

Ciało obce w uchu dziecka - Objawy i przebieg

  • Po stwierdzeniu ciała obcego w przewodzie słuchowym należy określić jego pocho-dzenie i zastosować odpowiednie postępowanie.
  • Szczególnie niebezpieczne są ciała obce pęczniejące (ziarna grochu, fasoli), ciała o ostrych brzegach i baterie.
  • Obecność ciała organicznego wyklucza stosowanie wody podczas usuwania, ponieważ pod wpływem wilgoci powiększają one swoją objętość.
  • Owady przed usunięciem należy uśmiercić wpuszczając do przewodu słuchowego 70% roztwór spirytusu, 10% lidokainy lub olej parafinowy.
  • Baterie powodują  martwicę  otaczających tkanek z powodu przepływu prądu w wil-gotnym środowisku lub na skutek rozszczelnienia i wycieku silnie żrącej alkalicznej zawartości.
  • Do usuwania ciał obcych kulistych należy używać haczyków, łyżeczek lub ssaka (nie kleszczyków, pęset).
  • Ciała w postaci korka woszczynowego usuwa się mechanicznie, wypłukuje wodą lub rozmiękcza glicerolem, gotowymi preparatami do higieny  lub wodą utlenioną.
  • Po usunięciu ciała obcego należy wykonać otoskopię, ocenić stan skóry przewodu słu-chowego zewnętrznego, błonę bębenkową. Jeżeli doszło do zranienia lub rozwija się stan zapalny podać miejscowo glikokortykosteroid z antybiotykiem.
  • U osób niewspółpracujących konieczne może być zastosowanie znieczulenia ogólnego podczas usuwania ciała obcego.
  • Nigdy nie usuwany ciała obcego za pomocą płukania jeżeli nie mamy pewności co do zachowania ciągłości błony bębenkowej.

Powikłaniem może być uszkodzenie skóry przewodu słuchowego zewnętrznego (krwawienie, obrzęk, stan zapalny), uszkodzenie błony bębenkowej i ucha wewnętrznego.
 

Piśmiennictwo

Bibliografia:

1] Interna Szczeklika, mały podręcznik, Kompendium Medycyny Praktycznej, Kraków, 2014/2015, s. 1288-1289
2] Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H., Pediatria, PZWL, Warszawa, 2013, s. 1137-1138
3] Zielnik-Jurkiewicz B., Choroby laryngologiczne u dzieci, Medical Tribune Polska, War-szawa, 2013, s. 50-51
 


Reklama
(0)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze