Zaloguj
Reklama

Zapalenie ucha środkowego u dzieci, a szczepienie przeciwko pneumokokom

Autorzy: Dr Zofia Zięba
Szczepienie dziecka
Fot. ojoimages
Szczepienie dziecka
(5)

Cochrane Collaboration, niezależna organizacja międzynarodowa, która opracowuje dowody opierające się o zasadach EBM i publikuje je w postaci systematycznych przeglądów, doniosła w 2009 roku, że skuteczność szczepień przeciwko pneumokokom w populacji dziecięcej nie ma istotnego wpływu na częstość zachorowania na ostre zapalenie ucha środkowego.

Reklama

W przypadku nawracających infekcji ucha środkowego doniesienia na temat ich związku ze szczepieniem przeciwpneumokokowym są sprzeczne. Niektóre źródła podają, że efekt w takich sytuacjach klinicznych jest lepszy od spodziewanego, inne, że szczepienie pozostaje bez wpływu na częstość nawrotów. Przyjęto, że szczepienia są skuteczne jedynie w zapobieganiu wystąpienia zapalenia ucha środkowego.

Późniejsze badania przeprowadzone w Szwecji na grupie dzieci szczepionych 7-walentną szczepionką przeciwko pneumokokom, u których ostre zapalenie ucha środkowego rozpoznano przed 6 miesiącem życia wykazały, że ten sposób postępowania zmniejszył jednak o 26% liczbę epizodów nawracających infekcji oraz zredukował konieczność zastosowania drenażu wentylacyjnego aż o 50%.
Inna grupa badaczy z Holandii zauważyła, że szczepienie dzieci wyraźnie ogranicza nosicielstwo pneumokoka, ale odnosi się to tylko do serotypów zawartych w szczepionce, zwiększa natomiast nosicielstwo, zarówno u dzieci poddanych szczepieniu jak i ich rodziców, tych serotypów, które w szczepionce nie występują.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Postępy w otolaryngologii dziecięcej w 2011 roku, E.Hassmann-Poznańska, B.Skotnicka, Medycyna Praktyczna Pediatria, 4(82), lipiec-sierpień 2012, str. 9

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze