Zaloguj
Reklama

Analiza sposobu diagnostyki i leczenia dzieci z zapaleniem gardła

Autorzy: Redakcja Medforum
Badanie migdałków u dzieci
Fot. Shutterstock
Badanie migdałków u dzieci
(0)

Test na obecność paciorkowca beta-hemolizującego grupy A pozwala na zmniejszenie częstości zapisywania antybiotyku jednak nadal jest zbyt rzadko wykorzystywany do diagnostyki.

Reklama

Autorzy z Uniwersytetu Harvarda zbadali w jaki sposób są leczone dzieci z nieżytem gardła. 15-30% przypadków nieżytu gardła jest wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A. W Stanach Zjednoczonych wykonuje się w każdym przypadku nieżytu gardła szybki test w celu potwierdzenia zakażenia paciorkowcowego, które zaleca się leczyć penicyliną, amoksycyliną, erytromycyną lub cefalosporynami 1 generacji. W pracy oceniano częstość przepisywania antybiotyków, wykonania testu na obecność paciorkowca beta-hemolizujące grupy A i zależność pomiędzy wynikiem testu a antybiotykoterapią. Oceniano łącznie 4158 dzieci w wieku od 3-18 roku życia oraz podgrupę 2797 dzieci, u których wykonano test na obecność paciorkowca. Lekarze zalecili 1 z wyżej wymienionych antybiotyków w 53% oraz inne antybiotyki w 27% przypadków nieżytu gardła. Test na obecność paciorkowca przeprowadzono w 53% ogólnej liczby wizyt i w 51% wizyt, w czasie których przepisano antybiotyk. Wykonanie testu nie wiązało się z niższą częstością zapisania antybiotyku, natomiast zmniejszyło tą częstość, jeśli u dziecka rozpoznano zapalenie gardła, migdałków lub paciorkowcowy nieżyt gardła. Autorzy wnioskują, że test na obecność paciorkowca beta-hemolizującego grupy A pozwala na zmniejszenie częstości zapisywania antybiotyku jednak nadal jest zbyt rzadko wykorzystywany do diagnostyki.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze