Zaloguj
Reklama

Nietypowe przedmioty połykane przez dzieci – pierwsza pomoc

Niemowlę podczas jedzenia
Fot. panthermedia
Niemowlę podczas jedzenia
(0)

Wystarczy chwila i nieszczęście gotowe. Dzieci – i te mniejsze, i te większe – niestety potrafią włożyć sobie do ucha czy nosa różne przedmioty. Zdarza się, że również połykają nietypowe przedmioty. Jak pomóc dziecku? Odpowiadamy!

Reklama

Kulka magnetyczna

Połykane kulki magnetyczne to zmora oddziałów SOR. Dzieci połykają małe, okrągłe kuleczki, z których można budować popularne figurki. Niestety w przypadku połknięcia kulek należy niezwłocznie udać się na SOR potrzebna może być gastroskopia, a w skrajnych przypadkach operacja.

Bateria

Połknięcie baterii stanowi bardzo poważne zagrożenie dla życia! W pierwszym kroku sprawdź, czy przedmiot nie utknął w przełyku. Pamiętaj – jeśli dziecko połknęło baterię, należy jak najszybciej dzwonić po pogotowie. Już po godzinie od połknięcia bateria może poparzyć przewód pokarmowy!

Klocek, śrubka, pierścionek, moneta

Każdy z tych przedmiotów może zostać połknięty przez dziecko. W takim przypadku niezwłocznie sprawdź, czy dziecko się nie dusi. Przeważająca większość ciał obcych przechodzi przez przewód pokarmowy bez powikłań, jednak jeśli dziecko przyznało się, że coś połknęło, nie zwlekaj, jedź do szpitala. Lekarze sprawdzą, w którym odcinku przewodu pokarmowego znajduje się przedmiot, a dziecko poddadzą obserwacji.

Ga­stro­sko­pię u dzie­ci wy­ko­nu­je się w znie­czu­le­niu ogól­nym. Pil­ność jej wy­ko­na­nia rów­nież za­le­ży od przed­mio­tów i ich umiej­sco­wie­nia.

  • Do  6 h na­le­ży wy­jąć ba­te­rie i ostre cia­ła obce w prze­ły­ku.
  • Do 24 h na­le­ży wy­jąć nie­wiel­kie, tępe cia­ła obce w prze­ły­ku oraz ma­gne­sy, ba­te­rie, przed­mio­ty ostre lub dłu­gie (> 5-6 cm – ta­kie, któ­re mo­gły­by za­kli­no­wać się w zgię­ciu dwu­nast­ni­cy) w żo­łąd­ku.
  • Do  72 h na­le­ży wy­jąć śred­niej wiel­ko­ści cia­ła obce (< 5 cm długości i 2-2,5 cm średnicy).

Pierwsza pomoc

1. Sprawdź drożnosć dróg oddechowych.
2. Mów do dziecka – Twój spokój jest tu podstawą.
3. Jeśli dziecko się dusi – spróbuj poklepywać plecy i przechyl dziecko.
4. Wezwij pogotowie.

Pamiętaj, że połknięte ciało obce nie zawsze daje o sobie znać od razu, a dziecko nie zawsze chce powiedzieć, że coś połknęło. Jeśli jednak dojdzie do perforacji ścian przewodu pokarmowego, pojawią się objawy, takie jak gorączka, ból brzucha czy przyspieszone bicie serca. Nie zwlekaj – dzwoń po pogotowie. Przerwanie ciągłości przewodu pokarmowego stanowi realne zagrożenie dla życia dziecka.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze