Zaloguj
Reklama

Wskazania do usunięcia migdałków podniebiennych

Autorzy: lek. Paulina Raczyńska
Badanie gardła u lekarza POZ
Fot. Shutterstock
Badanie gardła u lekarza POZ
(0)

Migdałkami nazywamy skupiska tkanki limfatycznej położone na granicy części drogi oddechowej i pokarmowej. Tworzą one charakterystyczną strukturę nazywaną „pierścieniem Waldeyera”. W jego skład wchodzą migdałki podniebienne, migdałek gardłowy (tzw. trzeci migdał), migdałek językowy, migdałki trąbkowe, sznury lub pasma boczne oraz rozsiane grudki chłonne tylnej ściany gardła.

Reklama

Rolą migdałków jest ochrona ustroju ludzkiego przed wszelkimi drobnoustrojami chorobotwórczymi wnikającymi drogą oddechową i pokarmową. W przypadku przewlekłych procesów zapalnych chore migdałki tracą swoją funkcję obronną i mogą stać się źródłem niebezpiecznych powikłań. Zmienione chorobowo migdałki odgrywają istotną rolę w patogenezie wielu chorób reumatycznych, nerek, serca i schorzeń autoimmunologicznych.

Gdy migdałki tracą swoją funkcję i same stają się powodem licznych dolegliwości, niekiedy jedyną właściwą opcją jest ich usunięcie (tonsillektomia). Wskazania do tego zabiegu są szeroko omawiane przez konsylia, by właściwie wskazać chorych, dla których zabieg ten okazuje się konieczny.

Wskazania do usunięcia migdałków podniebiennych można podzielić na bezwzględne i względne. Do tych pierwszych należą: przerost migdałków powodujący bezdechy podczas snu, nawracające krwotoczne zapalenie migdałków, podejrzenie nowotworu złośliwego migdałka oraz ropień migdałkowy. Do drugiej grupy zaliczamy: przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, nawracające zapalenie migdałków podniebiennych, zaburzenie połykania spowodowane ich przerostem oraz powikłania ogólne będące skutkiem przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych.

Standardem powinno być określenie częstości występowania ostrych, bakteryjnych infekcji migdałków podniebiennych – angin. W przypadku dzieci musi to być 7 lub więcej epizodów w ciągu ostatniego roku, 5 lub więcej w przeciągu ostatnich 2 lat lub 3 i więcej w ciągu ostatnich 3 lat. U dorosłych wskazaniami do tonsillektomii są powtarzające się kilka razy w ciągu roku epizody zapalenia migdałków powodujące nieobecność w pracy oraz występowanie powikłań poanginowych.

Należy pamiętać, że zabieg usunięcia migdałków w zdecydowanej większości przypadków znacząco poprawia komfort życia pacjentów, jednak w nielicznych przypadkach mogą zdarzyć się także ostre i przewlekłe powikłania. Bardzo ważne jest zatem dokładne omówienie z lekarzem wskazań oraz wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Bochnia M., Dziewiszek W., Rostkowska- Nadolska B.: Tonsylektomia XXI wieku. „Family Medicine & Primary Care Review” 2005, no. 7(4), pp. 874-881.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze