Zaloguj
Reklama

Większość przypadków wyhodowania z gardła paciorkowca gr. A to bezobjawowe nosicielstwo

Autorzy: Martin JM, Green M, Barbadora KA, Wald ER.
Większość przypadków wyhodowania z gardła paciorkowca gr. A to bezobjawowe nosicielstwo
Fot. ojoimages
(0)

Analizując wszystkie przypadki wyhodowania w posiewie z gardła paciorkowca beta-hemolizującego grupy A stwierdzono, że większość przypadków to bezobjawowi nosiciele, a jedynie niektórzy z nich mieli objawy ostrej infekcji.

Reklama

Autorzy amerykańscy przeprowadzili 4-letnią obserwację dzieci szkolnych w celu opisania przebiegu klinicznego i postaci epidemiologicznych zakażenia paciorkowcem grupy A. Od 1998 do 2002 roku 2 razy w miesiącu pobierano wymazy z gardła u dzieci ze szkoły podstawowej, dodatkowo w czasie infekcji. We wszystkich wymazach oceniano wrażliwość na erytromycynę i klindamycynę. Dzieci podzielono na podstawie wyników na 4 grupy: pojedynczy epizod zakażenia, nawracające infekcje, nosiciele i bez zakażenia paciorkowcem. Łącznie wykonano 5658 wymazów z gardła. Paciorkowca izolowano najczęściej u nosicieli, druga co do częstości byłą grupa pojedynczych epizodów. U nosicieli natomiast stwierdzano zmiany typów paciorkowca. Autorzy wnioskują, że  infekcje paciorkowcowe są częste w grupie dzieci szkolnych. W większości przypadków są to jednak nosiciele paciorkowca, którzy przy każdej nowej infekcji powinni otrzymywać terapię przeciwpaciorkowcową, ze względu na możliwość zmiany typu paciorkowca i rozwój reumatycznej choroby serca.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatrics. 2004 Nov;114(5):1212-9.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze