Zaloguj
Reklama

Pacjentom z szumami usznymi pomogą fale elektromagnetyczne?

Ból w okolicy twarzy
Fot. panthermedia
Ból w okolicy twarzy
(0)

Szumy uszne mogą być zarówno dolegliwością przejściową, jak i przewlekłą. W drugim z wymienionych przypadków szumy uszne mogą stanowić tak duży problem, że będą one uniemożliwiały pacjentom zwyczajne funkcjonowanie. Leczenie szumów usznych jest zagadnieniem ważnym, dlatego też wielu lekarzy interesuje się tym aspektem – jedną z ostatnio omawianych możliwości terapii tego problemu jest wykorzystanie fal elektromagnetycznych.

Reklama

O tym, jak uciążliwe potrafią być szumy uszne, wiedzą zapewne tylko te osoby, które doświadczyły tego problemu. A uciążliwe mogą one być bardzo – przez ich obecność pacjenci mogą borykać się z zaburzeniami snu, a nawet (w przypadku wyjątkowo nasilonych szumów usznych) pojawiać się u nich mogą myśli samobójcze czy też - w skrajnych sytuacjach - mogą oni próbować popełnić samobójstwo.

Z wymienionych powyżej względów pacjenci mogą wypróbowywać różne metody leczenia szumów usznych. Terapia tego problemu nierzadko nie jest łatwa i pacjenci mogą trafiać pod opiekę różnych medycznych specjalistów. O nowej metodzie, która może okazać się skuteczna w leczeniu szumów usznych, informują amerykańscy naukowcy.

Fale elektromagnetyczne w leczeniu szumów usznych

Powtarzalna przezczaszkowa stymulacja falami elektromagnetycznymi znajduje wykorzystanie w różnych schorzeniach, w których przebiegu dochodzi do zwiększonej aktywności kory mózgowej. Takowe zjawisko obserwowane bywa również w przypadku szumów usznych i to właśnie dlatego powstał pomysł, aby wykorzystać fale elektromagnetyczne w leczeniu szumów usznych.

Badania nad powyżej opisaną terapią prowadził zespół z Portland Veterans Affairs Medical Center and Oregon Health & Science University, zespołowi przewodniczył Robert L. Former. W badaniu wzięło udział 70 pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi, których średnia wieku wynosiła 60 lat. Badanych podzielono na dwie grupy, w jednej grupie stosowano fale elektromagnetyczne, w drugiej z kolei poddawano pacjentów działaniu placebo. Oddziaływania podejmowano przez 10 kolejnych dni, w ocenach wykorzystano specjalistyczną skalę dotyczącą natężenia szumów usznych.

Po dokonaniu niezbędnych analiz okazało się, że poprawę odnotowano... w obu grupach pacjentów. Różnice dotyczyły jednak ilości osób, których stan uległ polepszeniu – w przypadku grupy poddawanej działaniu placebo, poprawę zauważono u 7% z nich, z kolei w przypadku pacjentów, u których stosowano fale elektromagnetyczne, poprawę uzyskano u 31% badanych. Jeżeli zaś chodzi o wystąpienie jakiejkolwiek odpowiedzi na zastosowane leczenie, to w grupie poddawanej placebo zauważano ją u 22% chorych, z kolei u pacjentów, u których zastosowano fale elektromagnetyczne, odsetek ten wyniósł 56%.

Przedstawione wyniki badań wydają się obiecujące, jednakże sami autorzy opisywanych badań podkreślają, że ich analizy prowadzone były na tak naprawdę małej grupie pacjentów. Aby ocenić efektywność leczenia szumów usznych falami elektromagnetycznymi, potrzebne są kolejne, bardziej rozległe badania. Jak najbardziej możliwe jest to, że w przyszłości ta właśnie metoda będzie mogła pomóc pacjentom z szumami usznymi.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze