Zaloguj
Reklama

Niedobór żelaza i związana z nim anemia mogą prowadzić do... zaburzeń słuchu?

Ucho środkowe
Fot. Panthermedia
Ucho środkowe
(0)

Utrata słuchu to problem dotyczący narządów zmysłów, niedokrwistość z niedoboru żelaza to z kolei schorzenie hematologiczne. Teoretycznie między obiema jednostkami ciężko znaleźć jakiś wspólny mianownik, tymczasem okazuje się, że tak naprawdę może pomiędzy nimi istnieć znaczący związek. O powiązaniach anemii ze zjawiskiem utraty słuchu informują naukowcy ze State University College of Medicine w Pensylwanii.

Reklama

Różnego stopnia utrata słuchu u osób starszych nie jest zjawiskiem rzadkim – w przypadku pacjentów mających powyżej 85 lat, zaburzenia słuchu spotykane są nawet u 8 na 10 z nich. Osobie prawidłowo słyszącej wydawać się może, że niedosłuch nie jest jakimś poważnym problemem, prawda jest jednak zgoła odmienna.

Osoby doświadczające zaburzeń słuchu spotykają się z licznymi problemami, jedną z podstawowych trudności jest chociażby komunikowanie się z innymi ludźmi. Ze względu na to, że problemy dotyczące słuchu mogą po prostu negatywnie wpływać na jakość życia pacjentów, a także w związku z tym, że ich patogeneza nie jest dostatecznie dobrze poznana, lekarze wciąż analizują możliwe przyczyny zaburzeń słuchu. Nowe doniesienia co do czynników zaangażowanych w pojawianie się niedosłuchu przedstawili w czasopiśmie JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery naukowcy z Pensylwanii.

Związek pomiędzy anemią z niedoboru żelaza a zaburzeniami słuchu

Uczeni przeanalizowali dane dotyczące ponad 300 tysięcy osób w wieku od 21 do 90 lat. W analizach wykorzystywano oznaczenia poziomów ferrytyny i hemoglobiny u pacjentów (są to jedne z parametrów służących do rozpoznawania anemii z niedoboru żelaza), posłużono się także informacjami dotyczącymi występowania u badanych zaburzeń słuchu.

Ostatecznie okazało się, że pomiędzy niektórymi typami niedosłuchu a niedokrwistością z niedoboru żelaza rzeczywiście istnieje związek. W jaki sposób anemia zwiększa ryzyko utraty słuchu – tego jeszcze nie ustalono. Za jeden z potencjalnych mechanizmów istnienia takiej zależności uznaje się, występujące na skutek anemii, zmniejszenie ilości tlenu w organizmie. Struktury ucha wewnętrznego są wyjątkowo wrażliwe na niedobory tlenu i w przypadku istnienia niedokrwistości – ze względu na niedotlenienie – mogłoby więc dochodzić do ich uszkodzenia.

Odkrycie wspomnianych zależności wymusza przeprowadzenie dodatkowych badań. Możliwe bowiem jest to, że leczenie anemii z niedoboru żelaza (które jest stosunkowo łatwe, bo bazujące na suplementacji tego składnika mineralnego) mogłoby zapobiegać ubytkom słuchu. Potrzebne są również badania oceniające to, czy podawanie pacjentom z zaburzeniami słuchu preparatów żelaza mogłoby doprowadzić do zmniejszenia natężenia istniejących u nich problemów.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze