Zaloguj
Reklama

Jak orientacyjnie sprawdzić słuch u noworodka i niemowlęcia?

Autorzy: Zofia Zięba
Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(5)

Do oceny słuchu u dziecka wykorzystuje się metody orientacyjne i obiektywne za pomocą odpowiedniej aparatury.

Reklama

Słuch można oceniać już w czasie życia wewnątrzmacicznego obserwując zachowanie się tętna płodu lub widocznej w badaniu usg jego reakcji na zastosowany bodziec akustyczny.

Do badania orientacyjnego u noworodka i niemowlęcia w I półroczu życia wykorzystuje się reakcje odruchowe i ocenia zachowanie dziecka po zadziałaniu bodźca dźwiękowego, krótkiego i o dużym natężeniu. Najczęściej ocenia się odruch Moro, uszno-powiekowy, budzenia i przerywania ssania. Do objawów obserwowanych przez rodzinę, a  sugerujących niedosłuch, należy: nadmierna senność dziecka, brak reakcji na dźwięki (dziecko nie wybudza się, nie odwraca głowy, oczu, nie wyciąga rąk w stronę dźwięku, nie wykazuje zainteresowania kontaktem słownym). Warto nadmienić, że wokalizacja w I półroczu życia dziecka, głużenie (gruchanie), czyli wydawanie przypadkowych dźwięków, jest czynnością odruchową niezależną od słuchu i może występować również u dzieci niesłyszących do około 18 mż.

Gaworzenie pojawia się około 6 mż i ma związek z prawidłowym słuchem, dziecko wytwarza dźwięki słyszane od otoczenia. Do oceny słuchu w II półroczu życia wykorzystuje się reakcję lokalizacji źródła dźwięku znanego dziecku (stukanie łyżeczką o szklankę, grzechotka). Dziecko słyszące odwraca głowę w stronę źródła dźwięku, reaguje płaczem, przestrachem, gdy bodziec jest zbyt intensywny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Child Hearing Screening, https://www.entnet.org/node/1301
    Szczapa J, Neonatologia, PZWL, Warszawa, 2015
    Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H., Pediatria, PZWL, Warszawa, 2013
    Dobrzańska A., Ryżko J., Pediatria, Elsevier, Wrocław, 2014

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze