Zaloguj
Reklama

Dlaczego przesiewowe badanie słuchu jest ważne?

Autorzy: Zofia Zięba
Ucho
Fot. Panthermedia
Ucho
(5)

Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci jest ważne dla ich prawidłowego, harmonijnego rozwoju. Dziecko z niedosłuchem lub głuchotą rozwija się gorzej, ma zaburzenia mowy, zachowania, emocji, problemy z poznawaniem świata oraz przystosowaniem społecznym.

Reklama

Badania przesiewowe słuchu u noworodków są w Polsce od 2004 roku obowiązkowe i wykonywane we wszystkich szpitalach po ukończeniu przez dziecko 1 doby życia (OAE – otoemisja akustyczna lub ABR – słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu).

Leczenie przynosi efekty jeżeli zaburzenie słuchu rozpoznane zostanie w ciągu pierwszych 5 miesięcy życia, a u dzieci z obustronnym niedosłuchem najpóźniej do 3 miesiąca życia. Głuchota i ciężki niedosłuch występują łącznie z częstością 2-4 przypadki na 1000, a aż u 1 na 4 dzieci rozpoznanie jest postawione późno, po 14 miesiącu życia. Wczesne, przed 6 miesiącem życia dziecka, protezowanie aparatami słuchowymi i prowadzenie rehabilitacji słuchu i mowy pozwala dzieciom niedosłyszącym na prawidłowy rozwój.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Child Hearing Screening, https://www.entnet.org/node/1301
    Dobrzańska A., Ryżko J., Pediatria, Elsevier, Wrocław, 2014
    Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H., Pediatria, PZWL, Warszawa, 2013
    Szczapa J, Neonatologia, PZWL, Warszawa, 2015

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze