Zaloguj
Reklama

Alternatywna antybiotykoterapia zapaleń gardła u dzieci

Autorzy: Robert Cohen, MD
Wizyta u pediatry
Fot. ojoimages
Wizyta u pediatry
(0)

Odsetek dzieci z paciorkowcowym zapaleniem gardła, u których nie można zastosować klasycznego leczenia  penicyliną, może sięgać 35%.

Reklama

Ostre zapalenie gardła jest jedną z najpowszechniejszych infekcji u dzieci. Zarówno u dzieci jak i u dorosłych najczęstszym czynnikiem etiologicznym tej infekcji jest b-hemolizujący paciorkowiec  grupy A. Infekcja ta jest zwykle sama w sobie niezbyt groźna, ma charakter lokalny. Niesie jednak ze sobą ryzyko występowania poważnych powikłań. Lekiem z wyboru są w tym przypadku penicyliny stosowane w cyklu 10- dniowym.

Należy pamiętać jednak, że aż 35% dzieci, z różnych powodów, nie może być objęta tą formą terapii (ze względu na reakcje alergiczne, nawrotowość, efekty uboczne terapii i inne). W tym przypadku alternatywą i lekiem o porównywalnej skuteczności jest azytromycyna w dawce 60mg/kg/dobę stosowana przez 3- 5 dni.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze