Zaloguj
Reklama

Ucho

Przeglądaj w kategorii Ucho:
Reklama

Narząd słuchu można opisać anatomicznie, skupiając się na budowie kolejnych elementów, oraz czynnościowo, mając na względzie funkcje, jakie dane elementy sprawują.

Budowa ucha: anatomicznie ucho dzieli się na ucho zewnętrzne, środkowe, oraz ucho wewnętrzne (składające się z błędnika i ślimaka), oraz na część słuchową nerwu przedsionkowo - ślimakowego (nerw VIII czaszkowy).

Podział czynnościowy natomiast obejmuję część przewodzeniową i odbiorczą. W skład części przewodzeniowej należą: małżowina uszna, przewód słuchowy – części ucha zewnętrznego, oraz ucho środkowe, zbudowane z jamy bębenkowej wraz z kosteczkami słuchowymi, część wyrostka sutkowatego oraz trąbka słuchowa. Do części odbiorczej należy ślimak, nerw słuchowy oraz ośrodki słuchowe położone w płatach skroniowych mózgu. Przewodzenie dźwięku odbywa się dwoma drogami - drogą powietrzną i drogą kostną. Droga powietrzna prowadzi przez przewód słuchowy i ucho środkowe, gdzie drgania trafiają na kosteczki słuchowe, które drgając przekazują dźwięk dalej. Drugą drogą jest przewodnictwo kostne, bezpośrednio przez kości czaszki.

Próg wyczuwania dźwięku przez przewodnictwo kostne jest około 20-40 dB niższy niż poprzez drogę powietrzną, co oznacza, że dźwięk, o tym samym natężeniu, przewodzony drogą kostną jest gorzej słyszany. W dziale można wyszukać informacje na temat wielu chorób, np. głuchota jest dość popularna wśród osób mają sych problemy ze słuchem czy zapalenie trąbki słuchowej.

Ocena sprawności narządu słuchu jest dokonywana na podstawie różnych badań, które określają zdolność słyszenia mowy bądź tonów czystych. Należą do nich m.in. badanie akumetryczne (badanie szeptem), badanie stroikami oraz badanie audiometryczne, podczas którego stosuje się generatory tonów czystych. Schorzenia narządu słuchu są dość częste, szczególnie u dzieci. Zapalenie ucha środkowego jest bardzo charakterystyczne dla dzieci do 2 roku życia - wynika to ze szczególnej budowy trąbki słuchowej u dzieci w tym wieku, która usposabia do infekcji bakteryjnych i wirusowych w tej strukturze.

Pod gabinet laryngologa zgłaszają się dorośli z bólem ucha o różnej etiologii. Jedną z najczęstszych jest zalegająca woskowina, która powoduje duży dyskomfort oraz niekiedy upośledza słuch. Leczeniem dolegliwości w obrębie ucha zajmuje się lekarz laryngolog. Natomiast wszystkie interwencje chirurgiczne, w tym narządzie, prowadzone są przez specjalistę otolaryngologa.