Zaloguj
Reklama

Gardło

Gardło to podłużna struktura rozciągająca się od podstawy czaszki do VI kręgu szyjnego. Jest to narząd, w którym znajduje się połączenie układu oddechowego z pokarmowym. Długość gardła u dorosłego człowieka wynosi średnio 12–13 cm. Jego najszersza część znajduje się na wysokości kości gnykowej i wynosi 5 cm. Główne trzy części gardła to: część nosowa, ustna i krtaniowa. W części nosowej, przy przejściu sklepienia w ścianę tylną u dzieci znajduje się migdałek gardłowy, który z wiekiem ulega zanikowi. W części ustnej gardła, pomiędzy łukami podniebiennymi znajduje się nisza migdałkowa, w której spoczywa migdałek podniebienny.

Gardło pełni funkcję oddechową jak również bierze udział procesie połykania i przesuwania kęsów pokarmowych w dalsze partie układu pokarmowego. Gardło zbudowane jest z błony śluzowej, tkanki podśluzowej i warstwy mięśniowej. Jest to element układu oddechowego, który dość często objęty jest stanem zapalnym. Najczęstszym schorzeniem gardła jest zapalenie o etiologii wirusowej i bakteryjnej. U dzieci w wieku przedszkolnym pojawiają się przewlekłe zapalenie gardła. Często pojawiające sie afty mogą być objawami zapalenia jamy ustnej. Angina (ostre zapalenie migdałków podniebiennych), infekcja o podłożu bakteryjnym wywołanym przez patogen z rodziny paciorkowców- streptoccocus pyogenes, to jedna z najpowszechniejszych chorób gardła. Dotyka ona głównie dzieci i wymaga antybiotykoterapii. Innym dość częstym schorzeniem jest ostre nieżytowe zapalenie gardła. Jest to stan zapalny błony śluzowej tylnej ściany gardła i tkanki chłonnej gardła.

Przyczyną tej choroby jest zakażenie wirusowe lub bakteryjne. Zwykle poprzedza ją ostry nieżyt nosa i nosowej części gardła. Do bardziej niebezpiecznych chorób tej struktury zaliczamy procesy nowotworowe oraz ropnie. Nowotwory niezłośliwe bardzo rzadko spotykane są w gardle. Mają wygląd płaskich mających różną wielkość guzków, które są pokryte niezmienioną błoną śluzową. Są to różnego typu włókniaki zlokalizowane na podniebieniu miękkim, łukach migdałkowych lub migdałkach lub brodawczaki umiejscowione na błonie śluzowej gardła lub jamy ustnej. Do nowotworów złośliwych zaliczamy mięsaki i nabłoniaki limfatyczne. W przypadku bólów skroniowych i w płacie czołowym lekarz doradzi jak leczyć zatoki, jeżeli wcześniej zdiagnozuje w nich infekcje.