Zaloguj
Reklama

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych

Chore zatoki
Fot. Panthermedia
Chore zatoki
(0)

Problematyka przewlekłego zapalenia zatok jest tematem niezwykle ważnym z punktu widzenia populacyjnego, gdyż jest to jedno z najczęściej diagnozowanych schorzeń związanych z niedrożnością górnych dróg oddechowych. Etiologicznie jest to problem nie do końca jasny jak również wieloczynnikowość, z jaką mamy do czynienia, mówiąc o zapaleniu zatok, sprawia, że diagnostyka oraz odpowiednie leczenia stanowią trudne zadanie dla lekarza laryngologa.

Reklama

Problem zapalenia zatok przynosowych jest szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem chorobowym. W 2005 roku po raz pierwszy określono standardy naukowe, które poparcie miały w faktach i dowodach, jakich dostarczyła medycyna podczas kongresu zapaleń zatok przynosowych i polipów nosa. Eksperci, powołani przez Europejską Akademię Alergologii i Immunologii Klinicznej, zaproponowali rozwiązania, jakimi należy się kierować w diagnostyce oraz leczeniu zapalenia zatok przynosowych, opierając się na doświadczeniu oraz medycznych faktach, z jakimi spotkali się lekarze na całym świecie, stykając się z tym schorzeniem. Zalecenia, o których wówczas była mowa, zostały przyjęte, zaakceptowane oraz zaktualizowane przez Europejskie Towarzystwo Rynologiczne w 2007 roku [1].

Zapalenia zatok przynosowych – co to takiego?

Aby mówić o zapaleniu zatok przynosowych, konieczne jest stwierdzenie stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej nosa, które rozprzestrzenia się na powierzchnię przynajmniej jednej z zatok. Dzieje się tak dlatego, że obie błony (błona śluzowa nosa oraz błona śluzowa wyścielająca zatoki przynosowe) tworzą jedną, wspólną całość. Zgodnie z przyjętą definicją proces zapalny błony śluzowej musi charakteryzować się przynajmniej dwoma spośród szeregu objawów, jakie mogą się pojawić. Należą do nich: upośledzenie lub utrata węchu, uczucie pełności w obrębie twarzy, poczucie zatkania, niedrożności nosa, wydzielina z nosa lub wydzielina spływająca po tylnej ścianie gardła oraz ból. Dodatkowym elementem diagnostyki jest badanie endoskopowe wykonywane podczas rutynowej wizyty laryngologicznej, podczas którego stwierdzić można występowanie polipów nosa, śluzowo-ropnej wydzieliny, jak również zgrubienie błony śluzowej, widoczne na obrazie uzyskanym w badaniu obrazowym (TK) [1].

Patologiczne procesy

Samo schorzenie, jakiem jest przewlekłe zapalenia zatok przynosowych, ma bardzo złożoną etiologię oraz patogenezę. Wiele różnego rodzaju czynników składa się na jego rozwój, przebieg oraz charakter. Kluczowe dla mówienia o problemach z zatoki jest określenie poziomu drożności nosa, co niejednokrotnie związane może być z urazami twarzoczaszki, ale także z nawracającymi, przewlekłymi problemami ze stanem zapalnym błony śluzowej w obrębie górnych dróg oddechowych. Warto również zwrócić uwagę na inne czynniki, jakie mogą mieć wpływ na zaburzenia drożności, jak choćby zanieczyszczenia środowiska, spaliny samochodowe, dym papierosowy czy element skutków ubocznych w trakcie terapii niektórymi lekami. Niekiedy problem z drożnością i stanem zapalnym zatok związany jest z błędami lekarskimi, do których może dochodzić podczas leczenia stomatologicznego, kiedy to powikłaniem może okazać się otwarcie zatoki, a w konsekwencji rozwój stanu zapalnego. Sama morfologia, budowa i układ kości, jaki posiada dana osoba, może mieć wpływ na zwiększone ryzyko pojawienia się stanu zapalnego zatok [2].

Co jest przyczyną?

Na temat etiologii rozwoju zapalenia zatok w literaturze specjalistycznej znajdziemy wiele spekulacji, jednak obecnie stan wiedzy medycznej nie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co jest przyczyną rozwoju stanu zapalnego. Zakłada się współwystąpienie i nałożenie się wielu czynników, przy czym uważa się, że znaczącą rolę w rozwoju tego rodzaju procesów mają duże znaczenie wirusy. Przyczyniać się one mogą zarówno do rozwoju samego stanu zapalnego, jak również mogą one być czynnikiem, który ma wpływ na jego podtrzymywanie i ciągłe uaktywnianie [2].

fot. panthermedia

Zarówno największe nasilenie objawów, jak również najczęstsze zachorowania obserwuje się w okresie jesieni oraz wiosny, co dodatkowo jest argumentem za tezą o wpływie wirusów na rozwój zapalenia zatok. Niemniej jednak można także wskazać szereg czynników predysponujących do pojawienia się takie stanu oraz do jego rozwoju. Zalicza się do nich między innymi wszelkiego rodzaju osłabienia oraz niedobory odpornościowe, zaburzenia w budowie anatomicznej oraz w morfologii kości, refluks żołądkowo-jelitowy i również alergie [3].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] Zalecenia diagnostyczno–terapeutyczne w zakresie rynologii. Klasyfikacja zapaleń zatok przynosowych i zalecenia Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego. „Postępy w chirurgii głowy i szyi” 2008/1, s. 19-21.
    [2] G. Wójcik, J. Piskorz: Obrazowe metody diagnostyki zapalenia zatok obocznych nosa u dorosłych. „Zdrowie i dobrostan” 2014/2, s. 171-173.
    [3] Postępowanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego. Stanowisko 4 Towarzystw (StanForT), Rekomendacje: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce”. Red. B. Samoliński, T. Gotlib, W. Pietruszewska, R. Pawliczak i inni. „Family Medicine & Primary Care Review” 2014/16, nr 4, s. 393–398.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze