Zaloguj
Reklama

Koronawirus: zasady postępowanie w placówkach medycznych, cz. 1.

Paraca w gabinecie lekarskim
Fot. ojoimages
Paraca w gabinecie lekarskim
(0)

Świat zmaga się dziś z pandemią koronawirusa, którego początkiem były zachorowania w Wuhan w Chinach. Szybko zorientowano się o istnieniu nowego patogenu z rodziny koronawirusów o układzie filogenetycznym zbliżonym do SARS. Dziś każdy niemal kraj odnotował zachorowania na swoim terytorium. W związku z tym placówki medyczne są zobowiązane do zastosowania odpowiednich procedur, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

Reklama

Zalecenia GIS-u

Zgodnie z polskimi procedurami, zaktualizowanymi 14.02.2020 roku, pacjent, u którego zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem, poddawany jest określonemu schematowi postępowania. By takie zasady zostały zdrożone, pacjent musi spełniać określone kryteria kliniczne oraz epidemiologiczne. W kontekście kryteriów klinicznych osoba, u której stwierdzono objawy, takie jak gorączka, kaszel, duszność, muszą zostać poddani określonej procedurze postępowania. W odniesieniu do kryteriów epidemiologicznych bardzo istotna jest informacja dotycząca ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów. Jeśli w tym czasie pacjent przebywał w regionie, gdzie odnotowuje się zakażenia COVID-19, jeśli miał kontakt z osobą zakażoną lub przypadkiem prawdopodobnym, lub jeśli pracował/ przebywał w placówce medycznej, gdzie leczony był pacjent zakażony koronawirusem, musi zostać poddany procedurze kwalifikacji do postępowania klinicznego lub epidemiologicznego [2]. Cały algorytm postępowania dostępny jest w formie wykresu na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego [2].

Z epidemiologicznego punktu widzenia niezalecane jest na chwilę obecną podróżowanie, szczególnie do krajów o wysokiej transmisji. Jeśli jednak właśnie w takich regionach ktoś przebywał w ostatnim czasie lub miał styczność z osobą, która z takich regionów wróciła, koniecznie powinien poinformować o tym stację sanitarno-epidemiologiczną telefonicznie lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego celem wdrożenia odpowiedniego postępowania medycznego [3].

Schemat postępowania

Na stronie www.gov.pl dostępny jest także cały schemat postępowania dla POZ, w którym określone są reguły i zasady, jakie należy wdrożyć do działalności placówki medycznej. Jak wygląda to w praktyce? Konieczna jest szeroka informacja dotycząca konieczności kontaktu telefonicznego każdego pacjenta, który ma w zamiarze skorzystanie z porady lekarza. Każdy pacjent musi zostać poinformowany o możliwości uzyskania teleporady po przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku koronawirusa SARS CoV-2. Jeśli zaistnieje prawdopodobieństwo wystąpienia u pacjenta tego typu zakażenia, konieczne jest przełożenie wizyty w POZ lub AOS na inny termin. Istotną informacją jest to, że nie każdy pacjent, który w ciągu ostatnich 14 dni miał kontakt z koronawirusem i wykazuje objawy, jest zakażony, jednak każdy pacjent, który ma powyżej 38 stopni gorączki oraz kaszel i duszności, powinien zostać skierowany do oddziału zakaźnego luz obserwacyjno-zakaźnego. Dalsze postępowanie oraz cały algorytm jest ściśle określony i dostępny pod w/w linkiem [4].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] ECDC Technical Report: Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings. March 2020.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze